Diseño de interfaces físicas

 2008 »  

Interfaz USB para 22 sensores on/off

2008 »

Guante sensible

2007 »

Interfaz para espacialización sonora

2006 »

Interfaz USB para 12 sensores on/off

2005 »

Interfaz con 10 sensores ocultos

2005 »

Pedal de guitarra transformado en controlador

 2019 »  

Interfaz colectora de energía para Celdas de Combustible Microbiano (MFC)

2016 »  

Interfaz captura de Fiduciales